VVD zet in op slimme, open, digitale overheid en democratie

Op 7 maart 2018 hebben we de Informatiestrategie van Groningen binnen de provincie besproken. Partijen PVV, D66 en de VVD hadden hiervoor in 2016 al een motie ingediend. In de strategie wordt besproken hoe wij als provincie omgaan met technologische ontwikkelingen in onze gedigitaliseerde samenleving. Hier lees je alles over ons standpunt.

De VVD staat voor een faciliterende overheid die meegaat met de tijd. Om onze weg te vinden in een tijd waarin inwoners steeds meer online te vinden zijn, en technologie ons steeds beter kan helpen de besluitvorming te verbeteren, heeft de VVD 3 voorstellen gedaan:

1. Digitale Democratie: Het zou goed zijn om te zorgen voor een permanent platform waar iedere inwoner terecht kan met zijn/haar ideeën, meningen, kennis en expertise. We zien dat mensen steeds meer online doen en delen, en vinden het daarom belangrijk om de interactie met de inwoners op dit gebied niet te verliezen Haal de democratie in huis. Maak ons, als overheid laagdrempeliger en transparanter.

 2. Vergaderen met Virtual Reality: De ruimte in Nederland is schaars. Het is daarom een taak van de overheid om de ruimte goed te verdelen. Als de Staten daarover besluiten nemen, heeft dat gevolgen voor de omgeving van onze inwoners. Regelmatig komen wij in de Staten voor de vraag te staan, welke gevolgen onze besluiten hebben voor de inrichting van Groningen. Virtual Reality kan hierbij op twee manieren helpen. De  provincie kan Groningers een goed (real) beeld geven van de voorgenomen ingreep. Ten tweede kunnen de Staten zich goed laten informeren over de gevolgen hiervan. Daarom stelt de VVD voor om een pilot te doen met gebruik van Virtual Reality. Bijvoorbeeld als we beslissen over het plaatsen van windmolens, de aanleg van een nieuwe weg of opknappen van een dorp. 

3. Open data voor digitale transparantie: Veel overheden zijn bezig met digitalisering, daarom hoeven we gelukkig het wiel niet telkens zelf uit te vinden. Zo is er nu het ‘OpenState’-initiatief (https://openstate.eu/nl/) dat in het verleden experimenten heeft gedaan met verschillende gemeenteraden. Na een daverend succes willen ze dat nu ook ook binnen provincies gaan doen. Zij ontwikkelen één ‘open standaard’ waardoor overheidsinformatie op een betrouwbare, vergelijkbare en voor iedereen herbruikbare manier beschikbaar komt als open data.

Wij willen ons als provincie hierbij aansluiten om zoveel mogelijk verzamelde data die eigenlijk door de belastingbetalers zijn bekostigd, openbaar te kunnen maken. Op die manier geef je inwoners kans om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en economische waarde te creëren met de vele en betrouwbare beschikbare data.

De VVD gaat hier de komende tijd flink mee aan de slag!