VVD wil van provincie standpunt in uitrol 5G

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft gisteren in de Tweede Kamer gezegd dat we niet verder kunnen met het kansrijke 5G (snel internet)-project in Groningen. Het zou de afluistertechnieken van Defensie kunnen storen...

© Pixabay

Volgens ons is het voor de kenniseconomie en innovatiekracht van Groningen noodzakelijk dat de pilot en alle afgeleide ontwikkelingen rond het supersnelle netwerk 5G zo snel mogelijk gewoon doorgaan.

Ons fractielid Laura Dijkstra heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Ze vraagt hierin om een standpunt en toekomstvisie van het college.

Belangrijkste vraag is: hoe gaan we vanuit de provincie de komende tijd, samen met Defensie en andere partijen, zorgen dat deze stimulatie en organisatie van onze innovatiekracht gewoon de ruimte krijgt?

De staatssecretaris wil overigens voor de zomer met een oplossing komen.

Betrokken fractielid: Laura Dijkstra, Informatietechnologie