Oorzaak schade door waterstand, zout- of gaswinning moet eerder duidelijk zijn.

De zoutwinning bij Veendam en een mogelijk nieuwe vergunning roepen bij inwoners veel vragen op. De VVD vindt het belangrijk om inwoners meer zekerheid te geven.

© Pixabay

Als er schade ontstaat, moet echt en zo snel mogelijk duidelijk zijn waardóór die schade ontstaat: gaswinning, zoutwinning, de waterstand? Er wordt op dit moment een groot onderzoek gedaan in de provincie naar de verschillende oorzaken van schade. Er schijnen 40 oorzaken te zijn.

De VVD wil graag dat er met die resultaten in de hand betere afspraken gemaakt worden en meer duidelijkheid aan de inwoners wordt gegeven . Van te voren moet duidelijk zijn welk bedrijf verantwoordelijk is voor welk type schade, zodat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd als ze compensatie aanvragen.

Betere afspraken en duidelijkheid over verantwoordelijkheden tussen de verschillende mijnbouwers en de waterschappen horen daar ook bij.

De VVD heeft het college gevraagd hoe we dit kunnen bereiken.