VVD in het Noorden is tegen extra windparken in Nederland.

Wij willen met onze collega's in het Noorden voorkomen dat er in de onderhandelingen aan de klimaattafels ruimte komt voor meer windparken op land. We hebben daarom een motie hierover tijdens de regiovergadering aangenomen. Met die motie kan de landelijke VVD tijdens het partijcongres eind mei, worden opgeroepen dit beleid te ondersteunen.

© Fractie VVD Staten

Fractievoorzitter Mirjam Wulfse: "De wind-energiesector is ruimschoots vertegenwoordigd aan de klimaattafels, terwijl de weerstand tegen de parken met enorme turbines met de dag toeneemt. Ze zijn hoger dan de Euromast, en worden alleen maar hoger. Geluid, veiligheid, landschap tellen dan extra mee. 

Er wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving, die het kabinet adviseert over het halen van de klimaatdoelen, alleen maar gepraat over verlaging van de C02-uitstoot, en niet over een doelstelling hoe die verlaging met duurzame energie moet worden behaald. Wulfse: "Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de klimaattafels in een notitie aangegeven dat er nog eens 5.400 Megawatt extra windenergie kan worden geproduceerd. Dat is bijna een verdubbeling van de huidige 6.000 Megawatt aan windenergie. Daarbij wordt specifiek aangegeven dat dit alleen met windmolens op land gaat worden gehaald."  

Groningen is als provincie, na Flevoland, nu al de grootste leverancier van windenergie, met 855,5 Megawatt. Tijdens het landelijke najaarscongres van de VVD in 2016, is door alle regio's via een motie al een maximum van 6.000 Megawatt ton windenergie aangenomen. Dit is een landelijke verkiezingsbelofte van de VVD geworden. "Dat willen we zo houden. We willen nogmaals een toezegging dat de VVD staat voor dit maximum. En geen megawatt extra", zegt Wulfse 

Het landelijke voorjaarscongres van de VVD is op 25 en 26 mei.