Zorg voor Europese erkenning van snel internet als basisbehoefte

De VVD-Statenfractie wil dat snel internet zo snel mogelijk als een basisbehoefte wordt erkend. Dit zorgt voor minder complexe regels, en er ontstaat ruimte voor snelle aanleg en aansluiting van het buitengebied: ons platteland.

© Pixabay

De provincie Groningen moet zo snel mogelijk in Europa lobbyen voor de erkenning van snel internet als basisbehoefte. Dit zorgt voor minder complexe regels en kan er sneller een netwerk worden aangelegd in onze provincie. Zo kan ons buitengebied worden aangesloten op de digitale economie. Dit leidt ook op het platteland tot innovatie, werkgelegenheid en kenniseconomie.

We hebben alle kennis en kracht hiervoor nodig. Daarom willen we dat zoveel mogelijk organisaties mee kunnen doen aan de aanleg. Voor bewonersco√∂peraties is er wat ons betreft ook een belangrijke rol weggelegd. Zij kennen de lokale markt heel goed en zorgen vanaf het begin voor draagvlak.

Naast versnelling vinden we dat de aanleg kan zorgen voor extra ontsluiting. Niet alleen de zogenaamde 'witte' adressen (met een matige of slechte aansluiting), maar ook de 'grijze' adressen (met een redelijk goede, maar niet perfecte aansluiting) dienen te worden aangesloten op het snelle netwerk.