Symposium: Zó pakt het Noorden de koppositie in de energietransitie

Liberaal Groen, JOVD Groningen, VVD Stad Groningen en de VVD Statenfracties van de provincies Drenthe en Groningen kijken tevreden terug op het symposium over de energietransitie en de rol die Noord-Nederland daarin kan spelen.

© Pixabay

Onze energievoorziening verandert. Snel. Onder invloed van de markt en de maatschappij is er in 2017 voor het eerst meer geld geïnvesteerd in duurzame, dan in fossiele energie.

In de Statenzaal van Groningen gaven deskundigen, vaklui, politici en wetenschappers ieder vanuit hun eigen expertise hun visie op de transitie. Waar de kansen en valkuilen liggen. Wat de feiten zijn, en wat niet. Onder hen Aart-Jan de Graaf, lector Meet- en Regeltechniek aan de HAN in Arnhem en Gertjan Lankhorst, directeur van The New Energy Coalition.

Remco de Boer, energie-onderzoeker, publicist en interviewer, was dagvoorzitter en wist met humor en kennis van zaken sprekers en publiek scherp te houden. De dag werd ingeleid door Gijs Dröge, voorzitter van Liberaal Groen. Ondernemer Aaldrik Haijer wees de aanwezigen op hun eigen 'fossiele leven'. Kleding, meubels, in alles zitten deels fossiele grondstoffen. Een omslag naar een duurzamere productie is veel ingrijpender dan velen nu denken. Maar daar zit ook een enorme kans.

Roger Miesen (foto), CEO van RWE, toonde de percentages écht duurzaam opgewekte energie en benadrukte dat biomassa en wind van zee een hele grote bijdrage moeten gaan leveren aan de omslag. Miesen benadrukte dat de beschikbaarheid en het transport van biomassa goed georganiseerd moet worden om het echt duurzaam te laten zijn.

Binnenkort vind je via deze site een filmimpressie van het symposium.