Statenfractie VVD heeft veel vragen en zorgen over uitstel ringweg zuid

De Statenfractie van de VVD heeft om een extra vergadering van de commissie Mobiliteit, Economie en Energie gevraagd. In de commissie wil de partij het college van Gedeputeerde Staten om meer informatie vragen over het uitstellen van de oplevering van de vernieuwde zuidelijke ringweg bij Groningen.

© Pixabay

Op 22 juni maakten Provincie en Gemeente Groningen bekend dat de aanpak van de zuidelijke ringweg minstens twee jaar langer gaat duren dan verwacht. De verwachte einddatum was eerst 2021, en schuift nu op tot zeker 2023.

De VVD maakt zich grote zorgen over het uitstel. Statenlid Nico Bakker: 'We willen graag van het college horen wanneer zij wist van de overschrijding in tijd van de werkzaamheden, wat de financiële consequenties van de vertraging precies zijn, en voor wie deze consequenties gaan gelden. Ook wil onze partij van het college horen of het besluit al genomen is om tot een tijdelijke afsluiting van de ring te komen, en onder welke voorwaarden. De VVD is benieuwd hoe het college op termijn de aanpak van de ring West ziet, omdat deze volgt op de vernieuwing van de ring Zuid."

Het uitstel kan volgens de fractie leiden tot zeer langdurige overlast voor omwonenden, verkeershinder, slechte bereikbaarheid en daarmee economische en maatschappelijke schade. De VVD wil uiterst goed geïnformeerd worden, zodat duidelijk is dat er niet nog meer tegenvallers leiden tot het langdurig stilleggen van het project, zoals bij de Noord-Zuidlijn is gebeurd.

De extra commissievergadering is op woensdag 27 juni om 11 uur.