Scherpe vragen aan gedeputeerde Eikenaar over 1000 onveilige huizen die in geen enkele versterkingsgroep zijn terug te vinden

De VVD-fractie heeft in een pittig debat gedeputeerde Eikenaar bevraagd over 1000 onveilige huizen, een geheim rapport over de volgorde van versterking, en de rol van de Gedeputeerde in de organisatie van de Nationaal Coördinator.

© Pixabay

Zo vroeg fractievoorzitter Mirjam Wulfse de Gedeputeerde afgelopen woensdag: “Hoe kan het dat wij hier allen jaren hebben gepleit om de versterking van de onveiligste huizen als eerste aan te pakken, terwijl nu blijkt dat er 1000 onveilige huizen zijn, die in geen enkele groep nog naar boven waren gekomen? U zat aan tafel bij de Nationaal Coördinator Groningen."

Later in het debat: "Waarom is het rapport over de volgorde van versterken geheim? Wij willen dat kunnen inzien. Wat heeft het college gedaan daar aan tafel, hoe beoordeelt u deze gegevens?"

Eikenaar gaf aan dat veranderende inzichten bij 'het dossier' horen, en dat het onafhankelijke wetenschappelijke rapport van de hoogleraren die de effectiviteit van de werkwijze van de NCG hebben doorgelicht , 'ook een mening is'.

De VVD-fractie vindt de inzet van de Gedeputeerde onbegrijpelijk. "Hij zit daar namens de Staten en geeft nu zelf aan dat er geen sprake is van een gelijkwaardige rol. Hij spreekt niet eens zijn zorg uit over die 1000 onveilige woningen. Dat vindt de fractie onbegrijpelijk," aldus Wulfse. "Wij zijn vandaag van de ene verbazing in de andere gevallen, verschillende experts hebben de Nationaal Coördinator keer op keer gewaarschuwd voor de verkeerde berekeningen en methodes en hij is gewoon doorgegaan. Wij vinden dat de Gedeputeerde hiervan op de hoogte had moeten zijn én aan de bel had moeten trekken. Vandaag bleek dat de meeste Statenleden het rapport niet hebben kunnen lezen. Wij overwegen er een apart debat over aan te vragen.”