Snel weg met de vertraging van de Zuidelijke Ring

De vertraging van de wegwerkzaamheden leidt tot extra overlast, economische schade en is zelfs slecht voor het vestigingsklimaat. De VVD wil dat de Provincie alles op alles zet om de achterstand van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg in te lopen.

© Pixabay

De lijst van infrastructuurprojecten in ons land die uit de hand lopen qua tijd en geld, is lang. Daar zijn de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en de zeesluizen van IJmuiden onlangs nog aan toegevoegd. En nu hoort de zuidelijke ringweg van Groningen hier ook nog bij.

Een uitloop van waarschijnlijk twee of zelfs drie jaar is aan de omgeving en bedrijven moeilijk uit te leggen. Dit geeft veel meer overlast dan we dachten, en tast uiteindelijk zelfs het vestigingsklimaat in Groningen aan.  

Statenlid Nico Bakker wil dat er daarom in de besprekingen over een definitief ontwerp, die nog moeten komen, een uitgangspunt worden toegevoegd: het inlopen van de vertraging. Dit punt heeft hij in een motie ingebracht, die door de Staten is aangenomen. "Daarbij moeten natuurlijk belangen vanuit bereikbaarheid, leefbaarheid en natuurbescherming tegen het licht worden gehouden. Zodat de schade beperkt blijft."

In maart is, zo blijkt, door de aannemer al een verzoek gedaan om door een zomerafsluiting van het zuidelijk deel van de ring, in te lopen op een eventuele vertraging. De VVD vraagt zich af waarom er toen niet is overwogen om Provinciale Staten hiervan op te hoogte te stellen.

Bakker had nog meer vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: "De werkzaamheden aan de Helperzoomtunnel zijn voorlopig stopgezet, omdat de ondergrond zich anders gedroeg dan verwacht. Kan dit betekenen dat er onvoldoende grondonderzoek is gedaan, en kan dit probleem zich nog op andere plaatsen voordoen? Wie is vervolgens verantwoordelijk voor een gebrekkige voorbereiding?"

Als er na uitvoering van de genoemde VVD-motie toch een latere opleveringsdatum komt, heeft dit consequenties voor de aanvang van de werkzaamheden van ring West. Bakker wijst daarom op een eerdere toezegging van het college, dat zal worden bekeken of alternatieven voor de Ring West hierdoor weer tot de mogelijkheden behoren.