Verkiezingsprogramma Groninger VVD-Statenfractie 2019-2023

Met de Groninger VVD kán het.

De provincie Groningen is letterlijk en figuurlijk in beweging. Er zijn grote uitdagingen en er valt veel werk te verrichten. Daarvoor is er een krachtig en eensgezind provinciebestuur nodig. Een bestuur met goede lijnen naar ‘Den Haag’. Een bestuur met slimme realistische, goed uitvoerbare en betaalbare plannen voor alle inwoners. 

Dít zijn de plannen van de Groninger VVD-Statenfractie voor een liberale en ondernemende provincie. Bij het maken van deze mooie plannen voor de toekomst in onze provincie zijn veel verschillende VVD-leden, inwoners, ondernemers en experts betrokken. Gewone mensen die actief zijn op verschillende terreinen in de Groninger samenleving. Gewone mensen die ideeën hebben hoe we de provincie veiliger, ondernemender en beter bereikbaar kunnen maken. Uiteindelijk hebben de leden van de VVD dit programma vastgesteld.

Allen hartelijk dank voor alle inspanningen om dit uitdagende programma te maken! 

De VVD-leden hebben ook de lijst met kandidaten vastgesteld. Namens de kandidaten kan ik zeggen dat zij allen achter dit programma staan en er zin in hebben dit te gaan uitvoeren. 

Daarvoor hebben wij veel stemmen nodig, wij hebben ú nodig. De VVD heeft uw stem nodig tijdens de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019.

Hoe meer stemmen wij krijgen,

hoe groter de VVD wordt,

hoe meer wij kunnen bereiken voor ú,

want met de VVD weet u zeker dat:

  • de economie sterker wordt, dat ondernemers meer kansen krijgen en dat er meer huizen worden gebouwd. 
  • dat vervoer van de ene naar de andere plaats vlot verloopt, dat we snel van de Randstad naar Groningen kunnen reizen, dat Groningen Airport Eelde wordt gesteund en het toerisme volop wordt gestimuleerd. 
  • dat alle boeren op de VVD kunnen rekenen en boeren die meer in dierenwelzijn willen investeren ook de ruimte krijgen om te groeien en hun investeringen terug te verdienen. 
  • dat de provincie de gemeenten in het aardbevingsgebied helpt met plannen voor versterking, vernieuwing en herinrichting, dat er constructief en krachtig wordt ingezet op verbetering van alle problemen rondom de bevingen. 
  • dat er meer bedrijven komen die een rol spelen in duurzame energieproductie en vergroening van de chemie. 
  • dat we zorgen voor adequate aanpak en versterking in de aardbevingsgebieden
  • dat digitale geletterdheid van alle kinderen wordt vergroot en de slimme moderne zorg wordt gestimuleerd. 
  • dat er geen nieuwe grote windparken meer op Groninger grond worden gebouwd, maar juist op zee, waarbij de visserij moet kunnen blijven bestaan. 
  • dat we naast wind- en zonne-energie, andere vormen van energie inzetten, dat we u niet op kosten jagen en dat we de tijd nemen voor vergroening.
  • dat we innovaties stimuleren op allerlei terreinen, dat we nauw samenwerken met de MBO- en bedrijfsopleidingen, universiteit en de Hanzehogeschool en dat overal snel internet beschikbaar is.

Ik raad u van harte aan ons volledige verkiezingsprogramma te lezen, het zal u zeker aanspreken.

Volg ons in de aanloop naar de verkiezingen, en vooral: stem VVD op 20 maart 2019, want met de Groninger VVD kán het. 

Mirjam Wulfse 

Lijsttrekker