VVD terug in de coalitie!

De VVD-Statenfractie is zeer verheugd dat de liberale partij weer terug is in de coalitie van het provinciale bestuur van Groningen. Daarmee breekt voor de VVD een nieuwe periode aan.

De fractie ziet deze periode vol vertrouwen, energie en met opgestroopte mouwen tegemoet. Het akkoord wat de VVD samen met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en D66 heeft gesloten heeft als titel 'Verbinden Versterken Vernieuwen'. De fractie is blij met de inhoud van dit akkoord en met de mooie portefeuille die Mirjam Wulfse, de kandidaat-gedeputeerde, zal krijgen. Ze mag zich de komende periode bezighouden met Ruimtelijke Ordening, Cultuur, het Nationaal Programma Groningen, Dienstverlening en Toerisme en Recreatie. Het fractievoorzitterschap van Wulfse zal worden overgedragen aan Erik Jan Bennema. Bennema heeft samen met Wulfse namens de partij de afgelopen weken de onderhandelingen gevoerd met de andere beoogde coalitiepartijen.

 

Portefeuille

Wulfse over haar portefeuille: “Ik ben er zeer blij mee en heb erg veel zin om aan de slag te gaan. Zo heb ik Ruimtelijke Ordening in mijn portefeuille en daarin komt eigenlijk alles samen. Denk aan bedrijvigheid, energie, landschap, recreatie. Ruimte is een schaars goed, de keuzes die gemaakt worden moeten goed worden afgewogen. Daar ga ik mij voor inzetten.” Met een achtergrond als beeldend kunstenaar ligt haar hart bij kunst en cultuur. Wulfse: “Ik vind het geweldig om Cultuur in mijn portefeuille te hebben, dit past gewoon bij mij.” Over het Nationale Programma Groningen wil Wulfse nog het volgende kwijt: “Ik neem zitting in het bestuur van het NPG en ik word het tweede aanspreekpunt. Het NPG gaat over kansen pakken en een nieuw perspectief voor Groningen, over verandering brengen en oude patronen doorbreken. Kortom een zeer belangrijk programma voor ons allemaal.”

 

Kansen zien in uitdagingen

Het akkoord 'Verbinden Versterken Vernieuwen' is vanuit liberaal perspectief een goed akkoord. Bij de grote uitdagingen van deze tijd zoals de energietransitie, de gaswinningsproblematiek en krimp wordt een heldere vertaling gemaakt naar de rol en de doelstellingen van de provincie Groningen. In de aanpak van deze opgaven ziet de VVD een kans om de Groningse economie verder te versterken en banen te creëren. Zo kan bij het herstel van gebouwen in de versterkingsopgave duurzame en innovatieve technieken zoals circulaire bouw en duurzame energie zoals waterstof een rol spelen. Innovatie creëert kennis en kunde die geëxporteerd kan worden. Wulfse: “We willen als provincie daarom inzetten op de start en groei van bedrijven die zich richten op duurzame energieproductie en het vergroenen van de energie.” 

 

Landbouw

Kansen en uitdagingen zijn er ook voor de landbouw, zo stelt Bennema. “De agrarische sector is een innovatieve sector die we als provincie zo goed mogelijk willen ondersteunen, ook in de transitie naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw. We hechten veel waarde aan het behouden en toekomstbestendig maken van onze landbouw. Het uitgangspunt die in het akkoord staat omschreven is dat de landbouw rendabel moet zijn en dat is voor de VVD van groot belang”, aldus Bennema. 

 

Mobiliteit

Snellere verbindingen gaan de komende periode ook een speerpunt vormen. De komende jaren zal hard worden gewerkt aan het versnellen van de huidige trajecten naar de Randstad. Daarnaast wordt er ingezet op een snellere spoorverbinding Groningen-Bremen/Hamburg. Ook zal er bij het Rijk worden aangedrongen op een spoedige uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn over de investeringen in de vaarweg Lemmer-Delfzijl en in de zeesluis in Delfzijl.

 

Geen verdere stijging van de opcenten

Volgens Erik Jan Bennema kent het akkoord stevige ambities, maar is er ook scherp gekeken naar de lasten en de omvang van de provincie. “De opcenten zullen de komende periode niet verder stijgen en dat is voor ons als VVD een belangrijk punt naast het hoge ambitieniveau”, aldus Bennema.

 

Aan de slag!

Op woensdag 29 mei zal het nieuwe coalitieakkoord voor de periode van 2019-2023 gepresenteerd worden aan Provinciale Staten. Het akkoord en de verdeling van de portefeuilles moeten worden bekrachtigd door Provinciale Staten. Daarna kunnen de partijen aan de slag. 

 

Ook de VVD fractie kijkt ernaar uit om de hoofdlijnen van het akkoord in de komende periode uit te werken.