VVD-Statenfractie is blij met de gezamenlijk geformuleerde ambities voor Groningen.

De laatste Provinciale Statenvergadering voor het zomerreces stond voor een belangrijk deel in het teken van het Nationaal Programma Groningen. In de vergadering spraken alle partijen hun ambities uit voor de toekomst van de provincie Groningen. De Provinciale Staten gaven daarmee input op het voorstel programmakader NPG. Fractievoorzitter en woordvoerder Erik Jan Bennema sprak namens de VVD de ambities uit, maar benadrukte ook het belang van samenhang tussen verschillende ambities en projecten voor het NPG.

De laatste Provinciale Statenvergadering voor het zomerreces stond voor een belangrijk deel in het teken van het Nationaal Programma Groningen. In de vergadering spraken alle partijen hun ambities uit voor de toekomst van de provincie Groningen. De Provinciale Staten gaven daarmee input op het voorstel programmakader NPG. Fractievoorzitter en woordvoerder Erik Jan Bennema sprak namens de VVD de ambities uit, maar benadrukte ook het belang van samenhang tussen verschillende ambities en projecten voor het NPG.
 
Bennema stelt in zijn woordvoering dat het NPG voor de VVD een gezamenlijk langjarig project is, waarbij de Groningers zoveel mogelijk in hun kracht worden gezet. “Er moet daarbij samenhang zitten tussen de ambities en de projecten en een goede verbinding tussen projecten van de provincie en die van gemeenten. Het geheel moet groter zijn dan de som der delen.We willen geen verkruimeling van de NPG gelden, maar juist synergie”, zo stelt Bennema. 
 
De kaders voor het NPG worden vastgesteld door Provinciale Staten. De VVD heeft gezamenlijk met andere partijen een motie voorbereid en ingediend. In deze aangenomen motie staan gezamenlijke ambities beschreven en wordt het programmabureau opgeroepen een strategie uit te werken hoe de ambities en de kaders met de inwoners en de andere stakeholders kunnen worden besproken bij het opstellen van de definitieve kaders en ambities in uit te voeren programma’s en projecten. Ook roept de motie op om korte en lange termijn doelstellingen uit te werken met meetbare indicatoren en herkenbare referentiegebieden.
 
De VVD is blij met de gezamenlijke ambities, zoals: elke Groninger woont in een veilige en toekomstbestendige woning, de toekomstbestendige economische groei ligt meerjarig tenminste op het landelijke niveau en de sociaaleconomische positie en het opleidingsniveau van de Groningers is structureel versterkt. Bennema over het onderwijs: “Onderwijs moet daarnaast goed aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Werkgelegenheid envoldoende inkomen vergroten de bestaanszekerheid. Daarnaast zijn wij als VVD blij met de ambitie om de economische structuur toekomstbestendig te versterken door in te zetten op het vestigingsklimaat en het stimuleren van kansrijke sectoren. Bennema: “We willen met het NPG onze provincie aantrekkelijker maken om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Zo bieden wetoekomstperspectief voor kinderen en toekomstige generaties en geven we de provincie haar trots terug.”