Mirjam Wulfse geïnstalleerd als gedeputeerde, Erik Jan Bennema nieuwe fractievoorzitter.

Woensdag 29 mei was een heugelijke dag voor de VVD-Statenfractie provincie Groningen. Na een drukke campagne en intensieve onderhandelingsweken, is de Groningse VVD'er Mirjam Wulfse woensdag geïnstalleerd als gedeputeerde in het nieuwe collegebestuur.

Woensdag 29 mei was een heugelijke dag voor de VVD-Statenfractie provincie Groningen. Na een drukke campagne en intensieve onderhandelingsweken, is de Groningse VVD'er Mirjam Wulfse woensdag geïnstalleerd als gedeputeerde in het nieuwe collegebestuur.


De Provinciale Statenvergadering stond woensdag allereerst in het teken van het coalitieakkoord 'Verbinden Versterken Vernieuwen', welke op 20 mei bereikt werd door de onderhandelende partijen GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, CDA en VVD. De statenleden debatteerden over dit akkoord. Namens de VVD verdedigde Erik Jan Bennema in de Staten het kersverse coalitieakkoord. Bennema: "Het was voor mij bijzonder om in mijn maidenspeech het coalitieakkoord te verdedigen. Daarnaast verheug ik mij erop om samen met deze fractie aan de slag te gaan en een stevig verhaal voor de VVD neer te zetten de komende vier jaar." Bennema neemt de functie van fractievoorzitter over van Wulfse.


Naast de installatie van de gedeputeerden, werden woensdag ook leden van Provinciale Staten geïnstalleerd. Voor de VVD betekende dit de terugkomst van Nico Bakker als Statenlid. De fractie is blij om Bakker weer te mogen verwelkomen in de fractie.