VVD Groningen wil duidelijkheid voor boeren in het stikstofdossier.

16 september, Groningen – De Groninger VVD Statenfractie wil duidelijkheid voor Groninger boeren in het stikstofdossier. Sinds de uitspraak van de Raad van State zijn 66 agrarische projecten in de provincie stil komen te liggen, die aan de hand van een vernieuwde rekenmethode wellicht toch doorgang kunnen vinden.

Landbouw Westerpolder

© Provincie Groningen

De liberalen stellen daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten, ze willen weten welke impact deze nieuwe rekenmethode heeft voor de boeren in de provincie. Daarnaast willen ze duidelijkheid over de informatievoorziening naar de boeren toe. “Onze agrarische sector heeft een belangrijke rol in de provincie, zij verdienen duidelijkheid in dit belangrijke dossier" aldus fractievoorzitter Erik Jan Bennema. “Daarom willen wij dat de boeren goed op de hoogte worden gehouden in de ontwikkelingen bij hun vergunningsaanvraag."

Ook heeft Bennema vragen gesteld over de input die de provincie Groningen heeft geleverd aan de commissie Remkes, die een advies moet schrijven over de nieuwe stikstofaanpak. “Het is niet duidelijk of de provincie gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, daar willen we helderheid over." Ook vroeg hij naar de betrokkenheid van belangenorganisaties zoals LTO Noord “Zij zijn immers de deskundigen die dagelijks met beide benen in het veld staan, hun inbreng bij deze adviezen is enorm waardevol."