RES: regio aan zet!

VVD: Regio aan zet bij energievraagstuk! 

Groningen, 9 oktober 2019 – De VVD-fractie in de Groninger Provinciale Staten wil dat het provinciebestuur er samen met alle andere provincies voor gaat zorgen dat het rijk niet gaat ingrijpen bij het halen van de klimaatdoelen. De provincies staan voor een gemeenschappelijke opgave van 35 terrawatt. 


De liberalen hebben al eerder aangegeven dat ze het ingrijpen, waar minister Ollongren (D66) in maart mee dreigde, niet zullen accepteren. Een motie van de fractie hierover werd ook door het college van gedeputeerde staten overgenomen. Fractievoorzitter Erik Jan Bennema zegt hierover: “Wij kunnen als regio het beste zelf bepalen welke maatregelen wij moeten nemen, bemoeienis van de minister doet alleen maar afbreuk aan het draagvlak onder inwoners." 


Daarom wil Bennema dat raden en staten actief betrokken blijven bij de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie, dat is het plan van aanpak waarmee de provincie haar doelstellingen wil halen. ‘'Lokaal draagvlak is voor ons erg belangrijk’' aldus Bennema, “daarom vinden wij dat de gemeenteraden over ingrijpende besluiten in hun werkgebied moeten stemmen. Denk hierbij aan het plaatsen van windmolens, zonneparken of warmtenetten." 


Om die reden roept de Groninger VVD het college van gedeputeerde staten vandaag op om samen met de andere provincies afspraken te gaan maken over het verdelen van de 35 terrawatt, om zo te voorkomen dat de minister gebieden voor energieprojecten gaat toewijzenDe VVD kiest voor samenwerking met alle provinciën, niet voor opgelegde maatregelen door de minister. Bij de energiestrategie is de regio aan zet!" aldus Bennema.