Woordvoering begrotingsbehandeling 2020

Op 13 november werd de begroting behandeld in de Provinciale Staten. Lees hier onze woordvoering.

Voorzitter,


Op 29 mei presenteerden de zes coalitiepartijen als eerste in Nederland een akkoord. Versterken, verbinden en vernieuwen, een akkoord inclusief financiële onderbouwing. In de begroting voor 2020 zien we de financiële vertaling van de plannen. Daarnaast biedt de najaarsmonitor een goed inzicht in de huidige situatie. Onze fractie wil de ambtelijke ondersteuning en het College dank zeggen voor het overzicht.


Uitgangspunt van de coalitie is een behoedzaam en toekomstbestendig beleid, dat is de duurzaamheid die de VVD graag ziet. De begroting is structureel sluitend en het weerstandsvermogen is goed. De programmaplannen geven een mooie indicatie van de beleidsvoornemens van het College.


Met de begrote middelen in de verschillende programma’s kan worden gewerkt aan het versterken van de welvaart in brede zin in onze provincie. Een provincie waarin het plezierig werken, wonen en leven is: kortom goed leven in Groningen. De VVD hecht veel waarde aan een sterke regionale economie en werkgelegenheid. Het versterken en stimuleren van bedrijven via innovatie en vergroening biedt mooie economische kansen.


Bij de doelstellingen van het NPG is aangegeven dat de lat hoog gelegd moet worden. De afgelopen jaren lag de jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in Groningen boven het landelijk gemiddelde. Voor de komende jaren zijn echter lagere streefgetallen opgenomen. Wij vragen ons af of het College op dit gebied de lat niet wat hoger wil leggen en kijken met belangstelling uit naar het nieuwe Beleidsprogramma en arbeidsmarkt.


Groningen heeft schitterende landschappen en een bruisende stad. Op dit terrein liggen er nog veel onbenutte kansen. In 2018 nam het aantal toeristische overnachtingen toe met 21.3% en steeg het aantal banen met ruim 5%. Wij zien graag dat de lat hier ook hoger wordt gelegd dan de huidige streefcijfers en zijn benieuwd naar de nieuwe Toerismevisie.


Mede dankzij de VVD is de nullijn voor cultuur en erfgoed ook losgelaten. Cultuur verrijkt het leven, biedt inspiratie, maakt verbinding mogelijk en creëert nieuwe perspectieven. Erg belangrijk in een gebied waar vele problemen aangepakt moeten worden, maar ook een reden voor mensen van buiten Groningen om een bezoek aan onze provincie te brengen.


Het is niet alleen vernieuwing en transitie wat de klok slaat. We behouden ook het moois van wat generaties Groningers voor ons tot stand hebben gebracht. Gelukkig wordt er ook meer geld ter beschikking gesteld aan onze musea en de Groninger borgen, erfgoed dat de Groninger identiteit versterkt en een zekere kracht en trots geeft.


Voorzitter, bij de begroting gaat de blik vooruit.  Er staan veel grote programma’s op de agenda. Wij kijken uit naar de voorstellen van het College, komen zelf met initiatieven en houden de realisatie van het beleid nauwlettend in de gaten.