VVD blij met nieuwe stikstofkoers Gedeputeerde Staten

Erik Jan Bennema

© Provincie Groningen

Groninger VVD blij met insteek Gedeputeerde Staten bij stikstofonderhandelingen!  

 

Na de uitspraak van de Raad van State in mei van dit jaar kwam de vergunningverlening van natuurvergunningen in Nederland volledig stil te liggen, de bestaande regels mochten niet langer worden gebruikt. Om de vergunningverlening weer op gang te krijgen, hebben de provincies nieuwe beleidsregels ingevoerd. De invoering hiervan leidde tot felle protesten onder boeren en bouwers. 

 

Fractievoorzitter Bennema van de VVD begreep dat er nieuwe regels moesten komen om de vergunningverlening op gang te krijgen en de economie uit het slot te trekken. De beleidsregels die de provincie heeft opgesteld vond hij echter te ruim en onnodig beperkend. 

 

De VVD heeft daarom in de Provinciale Staten meermalen een lans gebroken voor het behoud van vergunde rechten en van een versoepeling van het bestaande beleidVan de rechter mogen we niet meer stikstof uitstoten, maar er is niet bepaald dat er direct minder uitstoot moet plaatsvinden,” aldus Bennema “boeren en bedrijven moeten daarom hun huidige vergunningsruimte kunnen behouden. 

 

Verder heeft de VVD gepleit om de koppeling tussen dierrechten en de stikstofvergunning ook uit de regels te verwijderen. Bennema vindt het daarom een goede zaak dat gedeputeerde Staghouwer het behoud van vergunde rechten en het loslaten van de koppeling met de dierrechten gaat bepleiten in het overleg met de andere provincies en minister Schouten. Rond 1 december worden de vernieuwde regels bekendgemaakt. 

 

Het is belangrijk dat bedrijven zekerheid krijgen over de regels en dat boeren weer kunnen investeren in hun bedrijf, zoals in technieken die de uitstoot van stikstof verder beperken.” bepleit de liberale voorman, Het is niet goed om overhaast ingrijpende maatregelen te nemen terwijl alle problemen en oplossingen nog niet goed in kaart zijn gebracht.  

 

Op de lange termijn zal de uitstoot van stikstof omlaag moeten, maar het is goed om daar de tijd voor te nemen en met alle sectoren te kijken hoe daar het best aan bijgedragen kan worden. Botte voorstellen zoals halvering van de veestapel zijn voor de VVD geen acceptabele oplossing. Het gaat om terugdringing van de uitstoot en dan zijn slimme en innovatieve oplossingen zoals voorgesteld door het Landbouwcollectief een betere oplossing. Voor nu zijn wij tevreden dat het provinciebestuur ons advies heeft overgenomen.” besluit Bennema.