Uitbreiding Hoornse Meer mooie ontwikkeling voor inwoners en toerisme!

Groninger VVD: Uitbreiding Hoornse Meer mooie ontwikkeling voor inwoners en toerisme! 

  

Vandaag heeft gedeputeerde Mirjam Wulfse samen met Albert-Jan Postma de dijk doorgebroken van de Noordoosthoek van het Hoornse Meer. 

  

Deze dijkdoorbraak zorgt ervoor dat het Hoornse Meer met ongeveer 2 hectare is uitgebreid en vormt het het sluitstuk van het project waarmee het hotel een terras aan het water heeft gekregen. Ook is er een paviljoen in het water aangelegd en is het gebied ook landschappelijk versterkt door het aanleggen van onder meer ecologische oevers en beschermzones voor wild. 

  

“Dit project geeft een enorme kwaliteitsimpuls aan het gebied, zowel voor het landschap als voor de economie. Het Hoornse Meer is nu nog aantrekkelijker voor recreatie en watersport”, aldus Wulfse. 

  

De Provincie Groningen heeft zelfstandig en via de Regio Groningen-Assen fors in het gebied geïnvesteerd, samen met de Gemeente Groningen, Meerschap Paterswolde, Waterschap Noorderzijlvest en het Best Western Hotel. 

  

Ook de Groninger VVD Statenfractie is blij met deze ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme: “Wij zijn blij dat deze ondernemer fors wilde investeren in het gebied en aan de basis stond van dit project. Het Hoornse Meer is belangrijk voor onze inwoners en toeristen.” aldus statenlid Madà Miesen.