Wij zitten thuis, maar niet stil!

Het Corona virus stelt ons voor een formidabele uitdaging. Onze overheden en vele mensen in het land verrichten geweldige inspanningen om het gevaar te bestrijden en de maatschappij draaiende te houden. Het belang van onze gezondheid vereist daadkrachtige maatregelen en het stellen van prioriteiten. Op dit moment zijn de regering en bestuurders als eerste aan zet.

De Groninger VVD Statenfractie heeft besloten de komende tijd in de luwte te acteren. Wij vinden het op dit moment niet gepast om uitgesproken politiek te bedrijven en zullen ook onze activiteiten op de social media beperken.

Wij zitten echter niet stil, integendeel!

  • Hoewel de Provinciale Staten de werkzaamheden zullen beperken, participeren wij natuurlijk in de zaken die wél door moeten gaan. De vergaderwijze wordt aangepast en wij zullen meer digitaal en op afstand doen. Als fractie zijn wij hier inmiddels helemaal op ingericht.
  • Op de achtergrond, maar met evenveel inzet als altijd, gaan wij gewoon verder met onze portefeuilles en zijn natuurlijk bezig met de kleine en de grote dossiers zoals stikstof, landbouw, infrastructuur, de nieuwe omgevingswet, economie, NPG en toerisme.
  • Wij voorzien onze landelijke contacten regelmatig van informatie over de situatie in onze provincie met betrekking tot het Coronavirus en houden hen ook op de hoogte van vragen die bij onze ondernemers en bedrijven leven.
  • Onze gemeentelijke fracties benaderen wij en roepen wij op om in contact te treden over zaken waar de Provincie in kan bijdragen!
  • Ook u roepen wij op om over zaken die voor u urgent zijn en waar u denkt dat wij aan kunnen bijdragen, vooral contact op te nemen. En natuurlijk kunt u, zoals u van ons gewend bent, ons ook benaderen voor alle andere politieke zaken.

Wij hebben vertrouwen in de maatregelen die de overheid neemt en drukken iedereen op het hart deze op te volgen opdat we deze periode zo goed mogelijk zullen doorstaan. Gelukkig zijn we digitaal steeds sterker verbonden, vooral nu we genoodzaakt zijn fysiek meer afstand te houden. Het is een missie die we gezamenlijk moeten volbrengen en daarom benadrukken wij eveneens: ‘let een beetje op elkaar’.