Debat Zuidelijke Ringweg

De Groninger VVD-Statenfractie heeft in meer dan 10 jaar geen besloten debat gevoerd. Vandaag neemt de fractie deel aan het besloten deel van de Statencommissie over de zuidelijk ringweg. De VVD-fractie wil het College van Gedeputeerde Staten richting meegeven hoe er verder moet worden onderhandeld met de aannemerscombinatie om tot een goede overeenkomst over de afwikkeling van het project te komen. De VVD wil volledig geïnformeerd zijn op dit belangrijke dossier, om zo de controlerende taak van de Provinciale Staten goed uit te kunnen voeren.  

De reden voor de Staten om een besloten debat aan te gaan ligt in de vertrouwelijkheid van de informatie die erin wordt gedeeld. Omdat het gaat om bedrijfsgevoelige informatie, kan er niet in het openbaar over worden vergaderd.  

Zodra er een overeenkomst wordt bereikt is er de mogelijkheid een openbaar debat te voeren. De Staten moeten op dat moment verschillende scenario’s kunnen beoordelen en keuzes kunnen maken. De VVD rekent erop dat snel na de zomer het debat op deze manier in de volle openbaarheid gevoerd kan worden.