Wij kijken terug op een geslaagde Ledenbijeenkomst!

De VVD-fractie kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst in Hotel Faber! 

Wij willen iedereen bedanken voor de kritische noten, waardevolle gesprekken en betrokkenheid tijdens de vergadering. Ook kijken wij tevreden terug op de input-sessie voor de omgevingsvisie en -verordening!