Bedrijventerreinen

Industrieterrein Delfzijl

© Provincie Groningen

Er is ruimte voor nieuwe terreinen bij de Eemshaven en bij de stad Groningen. Regionale samenwerking van gemeenten en provincie is hierin belangrijk. Groei van bedrijven is van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Bedrijven genereren een goed leefklimaat. De VVD is voor het toestaan van functiemenging (wonen en werken) op bedrijventerreinen in het landelijk gebied.

Aantrekkelijke bedrijventerreinen creƫren
Bedrijven moeten zich kunnen vestigen op plaatsen die aantrekkelijk en goed bereikbaar zijn. Een bedrijf moet ook goed passen in de omgeving. Dat betekent dat de overlast zo beperkt mogelijk is. Aan- en afvoer van goederen moet goed kunnen verlopen en het is een voordeel dat een bedrijf past bij de andere bedrijven in de buurt. Bedrijventerreinen die een opknapbeurt nodig hebben moeten snel aangepakt worden, zodat ze opnieuw aantrekkelijk zijn. De VVD wil dat de provincie actief nieuwe bedrijven werft en het vestigingsklimaat optimaal maakt. Goede verbindingen, razendsnel internet, een luchthaven en snelle en goede hulp bij vergunningen horen daarbij. 

Dit betekent ook dat er nieuwe bedrijventerreinen bij mogen komen, ook als de huidige bedrijventerreinen nog niet vol zijn.