Standpunten

 • Luchtfoto Holwierde

  © Provincie Groningen

  Provinciaal Bestuur

  Herindeling

  De VVD is voorstander van herindeling van "onder" op, dus op initiatief vanuit de lokale politiek.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Kleine Kernen

  Betrokkenheid inwoner kleine kernen zeer belangrijk

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Lauwersmeer

  Veiligheid voorop, ook bij waterberging

  Lees meer
 • Luchtfoto Nieuwolda

  © Provincie Groningen

  Provinciaal Bestuur

  Nieuw perspectief voor ...

  Nieuw perspectief voor de provincie Groningen

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Noordelijk landsdeel

  Drie noordelijke provincies kunnen één landsdeel worden

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Omgevingsplan

  De VVD is voorstander van een verordening, maar verschilt van mening met andere partijen.

  Lees meer
 • Laswerkzaamheden Lauwersoog

  © Provincie Groningen

  Provinciaal Bestuur

  Opleiding, scholing, werk

  De VVD koestert de aanwezigheid van opleidingscentra en kennisinstellingen.

  Lees meer
 • Provinciehuis in de herfst

  © Provincie Groningen

  Provinciaal Bestuur

  Regels en vergunningen

  Ondernemers behoren zo min mogelijk geconfronteerd te worden met regels.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Slagvaardige provincie

  De VVD wil af van bestuurlijke drukte en stroperigheid.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Van krimp naar groei

  De VVD heeft een aantal speerpunten om actief met de krimp om te gaan:

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Verantwoordelijkheden

  Er moet onderzocht worden welke overheid een taak het best een efficiëntste kan uitvoeren

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Verkiezingsprogramma ...

  Verkiezingsprogramma 2019-2023

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Water en Waterschappen

  De VVD wil dat Groningen bovenal veilig voor het water is.

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Dierenwelzijn

  Iemand die dieren houdt draagt in de eerste instantie zelf verantwoordelijkheid voor welzijn en gedrag van de dieren.

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Intensieve Veehouderij

  Meer ruimte voor boeren en dierenwelzijn

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Landbouw

  De landbouw is in Groningen een belangrijke economische sector.

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Natuur en Landschap

  De VVD vindt natuur belangrijk voor biodiversiteit en voor recreatief gebruik door de mens.

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Natuurbeheer

  Natuurbeheer door boeren, dat hoort erbij!

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Normen luchtkwaliteit

  Schone lucht is een verademing

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Wolven

  Wolven

  Lees meer
 • Cultuur

  Cultureel erfgoed

  Ons cultureel erfgoed beschermen en onderhouden

  Lees meer
 • Cultuur

  Evenementen

  Kunst en cultuur van waarde voor ons allemaal Toerisme in Groningen omarmen

  Lees meer
 • Cultuur

  Kunst en cultuur

  Kunst en cultuur van waarde voor ons allemaal

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Buisleidingenzone

  Tussen de Eemshaven en Delfzijl kan een buisleidingenzone onder de grond worden aangelegd.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Duitsland

  De VVD wil het realiseren van een snelle treinverbinding naar Bremen om op het Duitse spoorwegnet aan te sluiten.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Infrastructuur

  Het vliegveld, de fietspaden en het plattelandsvervoer

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Luchtvaart

  De VVD staat voor verdere ontwikkeling van Groningen Airport Eelde.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Openbaar Vervoer

  Geen 'gratis' openbaar vervoer

  Lees meer
 • Westelijke ringweg

  © Provincie Groningen

  Bereikbaarheid

  Ring Zuid en Ring West

  De VVD heeft bedongen dat zo nodig extra maatregelen in de wijken worden genomen om de doorstroming te bevorderen.

  Lees meer
 • Trein op spoorbrug over het van Starkenborghkanaal

  © Provincie Groningen

  Bereikbaarheid

  Spoor

  De VVD vindt een goede infrastructuur van belang voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke regio.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Vaarwegen en zeesluis

  De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Verkeersveiligheid

  Verkeersveiligheid

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Wegen

  De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang.

  Lees meer
 • Woningen in de Blauwe Stad

  © Provincie Groningen

  Bereikbaarheid

  Woningbouw

  Woningbouw

  Lees meer
 • Dorpshuis Leermens

  Gaswinning

  Aardbevingen

  Er is maar één ding leidend: het belang van de Groningers, ongeacht de kosten.

  Lees meer
 • Dorpshuis Leermens

  Gaswinning

  Aardbevingsschade

  Schade door bevingen wordt door het Rijk betaald en we moeten vaart maken met de versterking en vernieuwing

  Lees meer
 • NAM locaties in de provincie Groningen

  © Provincie Groningen

  Gaswinning

  Gasaansluiting woningen

  Groninger gaskraan kan dicht, maar niet zomaar. En minder energieverbruik is altijd goed.

  Lees meer
 • NAM locaties in de provincie Groningen.jpg

  © Provincie Groningen

  Gaswinning

  Gaswinning

  Goed overleg met minister over gaswinning blijft noodzakelijk

  Lees meer
 • Dorpshuis Leermens

  Gaswinning

  Versterking

  Vaart maken met versterking en vernieuwing

  Lees meer
 • Rensel Metaal Winschoten B 18-02-2016

  © Provincie Groningen

  Energie

  Circulair werken

  Inzet op circulaire bedrijven en groene chemie

  Lees meer
 • Energie

  Energie

  De VVD wil eerst besparen, dan duurzame energie gebruiken.

  Lees meer
 • Industrieterrein Delfzijl

  © Provincie Groningen

  Energie

  Energy Valley

  De VVD staat voor de ambities van Energy Valley.

  Lees meer
 • Energie

  Groen gas

  De landbouw produceert duurzame elektriciteit via groen gas uit vergisting.

  Lees meer
 • Energie

  Kernenergie

  Geen taboe op bespreken van kernenergie

  Lees meer
 • Energie

  Lokaal energiebedrijf

  Nieuwe energie, een provinciaal energiebedrijf?

  Lees meer
 • Energie

  Oplaadpunten

  De VVD wil ruimte bieden aan elektrische oplaadpunten en vulstations voor biogas.

  Lees meer
 • Industrieterrein Delfzijl

  © Provincie Groningen

  Bedrijvigheid

  Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Blauwestad

  De VVD is groot voorstander van verdere ontwikkeling van Blauwestad.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Financiën

  De VVD vindt dat de provincie, verantwoordelijk om moet gaan met haar inkomsten en uitgaven.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Groene economie

  De VVD staat voor een duurzame toekomst en ziet kansen in de koppeling van ecologie en economie.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Groningen op de kaart

  De VVD vindt dat de promotie van Groningen nog strakker en uitdagender kan wordenopgezet.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Midden- en kleinbedrijf

  De VVD steunt de motor van de economie en werkgelegenheid: het midden- en kleinbedrijf.

  Lees meer