Standpunten

 • Provinciaal Bestuur

  Verkiezingsprogramma ...

  Verkiezingsprogramma 2023-2027

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Aanbestedingen

  De Groninger VVD wil verstandig omgaan met gemeenschapsgeld.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Arbeidsmarkt

  De VVD wil doen wat nodig is om meer bedrijven naar Groningen te trekken.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Asielzoekerscentra

  De Groninger VVD wil nieuwe AZC's buiten de provincie Groningen

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  De rol van de provincie

  De Groninger VVD vindt dat de provincie haar rol moet pakken in het oplossen van de grote vraagstukken van onze tijd.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Dorpshuizen, ...

  De Groninger VVD vindt het belangrijk om onze voorzieningen op peil te houden.

  Lees meer
 • Luchtfoto Holwierde

  © Provincie Groningen

  Provinciaal Bestuur

  Herindeling

  De VVD is voorstander van herindeling van "onder" op, dus op initiatief vanuit de lokale politiek.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Referendum

  De Groninger VVD wil doen wat nodig is om Groningen vrij, veilig en welvarend te houden.

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Verkiezingsprogramma ...

  Lees hier het verkiezingsprogramma voor waterschap Hunze en Aa's!

  Lees meer
 • Provinciaal Bestuur

  Verkiezingsprogramma ...

  Verkiezingsprogramma Waterschap Noorderzijlvest 2023-2027

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Ganzen

  De Groninger VVD vindt goed ganzenbeheer noodzakelijk.

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Waterpeil

  De Groninger VVD wil verstandig met het grondwaterpeil omgaan.

  Lees meer
 • Ruimte en natuur

  Woningbouw

  De Groninger VVD wil samen aan 't werk om de woningopgave te realiseren.

  Lees meer
 • Cultuur

  Cultuurbeleid en monumenten

  De Groninger VVD hecht grote waarde aan de Groninger monumenten.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid

  De Groninger VVD wil dat iedereen in Groningen snel van A naar B kan over veilige wegen.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Groningen Airport Eelde

  De Groninger VVD is warm voorstander van Groningen Airport Eelde.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  N33

  De Groninger VVD wil de N33 zo snel mogelijk verdubbelen.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Nedersaksenlijn

  De Groninger VVD is groot voorstander van de Nedersaksenlijn.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid

  Wegenbelasting

  De Groninger VVD wil autorijden betaalbaar houden.

  Lees meer
 • NAM locaties in de provincie Groningen.jpg

  © Provincie Groningen

  Gaswinning

  Gaswinning

  De Groninger gaskraan draaien we dicht. Die blijft ook dicht.

  Lees meer
 • Energie

  Kerncentrale

  De Groninger VVD wil snel naar duurzame en betrouwbare vormen van energie toe.

  Lees meer
 • Energie

  Waterstof

  De Groninger VVD zet in op waterstof als industrie van de toekomst.

  Lees meer
 • Energie

  Windmolens

  De Groninger VVD wil windmolens op zee.

  Lees meer
 • Energie

  Zonnepanelen

  De Groninger VVD wil zonnepanelen op daken en gevels van bedrijven.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Datacenters

  De Groninger VVD wil de kansen die datacenters bieden optimaal benutten.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Distributiecentra

  De Groninger VVD wil inzetten op werkgelegenheid, economie en innovatie.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Eemshaven

  De Groninger VVD wil de kansen in de Eemshaven optimaal benutten.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Investeren in ...

  De Groninger VVD wil inzetten op werkgelegenheid en innovatie.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Recreatie in de natuur

  De Groninger VVD wil natuurkwaliteit en natuurrecreatie combineren.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid

  Stikstof

  De Groninger VVD wil de Groninger Aanpak Stikstof uitvoeren op basis van vrijwilligheid en innovatieve technieken

  Lees meer