• Standpunten

  Aardbevingen

  Er is maar één ding leidend: het belang van de Groningers, ongeacht de kosten.

  Lees meer
 • Standpunten

  Bedrijventerreinen

  De VVD zet allereerst in op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

  Lees meer
 • Standpunten

  Blauwestad

  De VVD houdt vast aan het uitgangspunt van de ontwikkeling van Blauwestad.

  Lees meer
 • Standpunten

  Buisleidingenzone

  Tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt een buisleidingenzone onder de grond aangelegd.

  Lees meer
 • Standpunten

  CO2- opslag

  Tot 2050 zijn we in Nederland nog voor het grootste deel afhankelijk van een energiemix.

  Lees meer
 • Standpunten

  Dierenwelzijn

  Iemand die dieren houdt draagt in de eerste instantie zelf verantwoordelijkheid voor welzijn en gedrag van de dieren.

  Lees meer
 • Standpunten

  Duitsland

  De VVD wil het realiseren van een snelle treinverbinding naar Bremen om op het Duitse spoorwegnet aan te sluiten.

  Lees meer
 • Standpunten

  Energie

  De VVD wil eerst besparen, dan duurzame energie gebruiken.

  Lees meer
 • Standpunten

  Energy Valley

  De VVD staat voor de ambities van Energy Valley.

  Lees meer
 • Standpunten

  Europa

  De VVD vindt dat de provincie Europese regels en verordeningen niet moet aanscherpen.

  Lees meer
 • Standpunten

  Financiën

  De VVD vindt dat de provincie, verantwoordelijk om moet gaan met haar inkomsten en uitgaven.

  Lees meer
 • Standpunten

  Groen gas

  De landbouw produceert duurzame elektriciteit via groen gas uit vergisting.

  Lees meer
 • Standpunten

  Groene economie

  De VVD staat voor een duurzame toekomst en ziet kansen in de koppeling van ecologie en economie.

  Lees meer
 • Standpunten

  Groningen op de kaart

  De VVD vindt dat de promotie van Groningen nog strakker en uitdagender kan wordenopgezet.

  Lees meer
 • Standpunten

  Herindeling

  De VVD is voorstander van herindeling van "onder" op, dus op initiatief vanuit de lokale politiek.

  Lees meer
 • Standpunten

  Landbouw

  De landbouw is in Groningen een belangrijke economische sector.

  Lees meer
 • Standpunten

  Lauwersmeer (waterberging)

  Veiligheid voorop, ook bij waterberging

  Lees meer
 • Standpunten

  Luchtvaart

  De VVD staat voor verdere ontwikkeling van Groningen Airport Eelde.

  Lees meer
 • Standpunten

  Midden- en kleinbedrijf

  De VVD steunt de motor van de economie en werkgelegenheid: het midden- en kleinbedrijf.

  Lees meer
 • Standpunten

  Natuur en Landschap

  De VVD vindt natuur belangrijk voor biodiversiteit en voor recreatief gebruik door de mens.

  Lees meer
 • Standpunten

  Oplaadpunten

  De VVD wil ruimte bieden aan elektrische oplaadpunten en vulstations voor biogas.

  Lees meer
 • Standpunten

  Opleiding, scholing, werk

  De VVD koestert de aanwezigheid van opleidingscentra en kennisinstellingen.

  Lees meer
 • Standpunten

  Prov. Omgevingsplan

  De VVD is voorstander van een verordening, maar verschilt van mening met andere partijen.

  Lees meer
 • Standpunten

  Regels en vergunningen

  Ondernemers behoren zo min mogelijk geconfronteerd te worden met regels.

  Lees meer
 • Standpunten

  Samenwerking provincies

  De VVD wil dat de noordelijke provincies waar mogelijk de samenwerking zoeken.

  Lees meer
 • Standpunten

  Slagvaardige provincie

  De VVD wil af van bestuurlijke drukte en stroperigheid.

  Lees meer
 • Standpunten

  Spoor

  De VVD vindt een goede infrastructuur van belang voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke regio.

  Lees meer
 • Standpunten

  Vaarwegen en zeesluis

  De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang.

  Lees meer
 • Standpunten

  Van krimp naar groei

  De VVD heeft een aantal speerpunten om actief met de krimp om te gaan:

  Lees meer
 • Standpunten

  Verantwoordelijkheden

  Er moet onderzocht worden welke overheid een taak het best een efficiëntste kan uitvoeren

  Lees meer
 • Standpunten

  Verkiezingsprogramma

  Het verkiezingsprogramma voor de periode 2015-2019 voor de nieuwe VVD Statenfractie

  Lees meer
 • Standpunten

  Water en Waterschappen

  De VVD wil dat Groningen bovenal veilig voor het water is.

  Lees meer
 • Standpunten

  Wegen

  De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang.

  Lees meer
 • Standpunten

  Windenergie

  De VVD ziet windmolens als een industriële activiteit, die geconcentreerd plaatsvindt.

  Lees meer