• Welkom

  20 mei − Welkom op de Website van de Kamercentrale en Statenfractie van de VVD in de provincie Groningen met informatie, nieuws en actualiteiten. Lees verder

 • Werkbezoek Provinciale Staten aan drie landbouwbedrijven in Groningen

  18 mei − Op 18 mei 2016 hebben leden van de Statencommissie ruimte, natuur en leefbaarheid 3 landbouwbedrijven in de provincie Groningen bezocht. Namens de VVD was Matthijs Oosterhuis aanwezig. Lees verder

 • De VVD wil dat Groningers gehoord worden

  11 mei − De VVD vindt dat de provincie Groningen in haar ruimtelijke ordening te weinig rekening houdt met de wensen van Groningers. Dat zei woordvoerder ruimte Matthijs Oosterhuis vanavond in Provinciale Staten. Lees verder

 • De VVD wil minder regels

  10 mei − De VVD wil meer aandacht voor het afschaffen van regels en de uitvoerbaarheid van regels die de provincie stelt voor het platteland. Dat zei woordvoerder ruimte Matthijs Oosterhuis vandaag in de Provinciale Staten. Lees verder

 • Halts Maut!

  29 april − De Duitse tolplannen staan voorlopig in de ijskast. Dit mede door een sterke lobby vanuit de VVD in Groningen onder aanvoering van oud-VVD-gedeputeerde Mark Boumans. Lees verder

 • VVD vindt: er is maar één route voor de gaswinning: omlaag

  18 april − Gaswinning omlaag Lees verder

 • VVD akkoord met lening aan boerenorganisaties voor natuurbeheer

  13 april − VVD akkoord met lening aan boerenorganisaties voor natuurbeheer Lees verder

 • VVD wil vijf stranden in de provincie Groningen

  © Jeroen Berkenbosch - RTV Noord

  07 april − De Statenfractie van de VVD heeft bij de bespreking van de Toerismevisie aangegeven dat er op het gebied van toerisme en recreatie veel meer mogelijk is in de provincie Groningen. De fractie vindt dat de provincie groter moet denken en dat de ontwikkeling van een pretpark en vijf stranden bijdragen aan de ontwikkeling van de toeristische sector in Groningen. Lees verder

 • VVD wil experimenteren met zelfrijdende bus

  07 april − Bij de bespreking over het openbaar vervoer in de provincie Groningen voor de komende tien jaar heeft de VVD-Statenfractie aangegeven geld vrij te willen maken voor vernieuwende en innovatieve vormen van vervoer, zoals een zelfrijdende bus. Lees verder

 • VVD gaat optimistisch petitie aanbieden

  30 maart − Deze ochtend gaat een delegatie van de Groningse en Drentse Staten de petitie aanbieden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie voor het openhouden van de gevangenissen in Ter Apel en Veenhuizen. Volgens ingevoerde bronnen wil nu ook de Tweede Kamerfractie van de VVD de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel open houden. Lees verder

 • Statenbrede petitie voor behoud gevangenissen Ter Apel en Veenhuizen

  25 maart − De Provinciale Staten van Groningen & Drenthe hebben een petitie opgesteld voor het volledig open houden van de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel. Die petitie wordt, waarschijnlijk op 5 april a.s., aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Het idee voor de petitie is ontstaan in de Drentse Staten; op initiatief van de VVD in Groningen wordt de petitie ook gesteund door alle partijen uit de Groningse Staten. Binnenkort trekt een delegatie vanuit de Drentse en Groningse Staten op naar Den Haag. Lees verder

 • VVD: Gevangenis in Ter Apel moet open blijven

  22 maart − De VVD-Statenfractie heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie opgeroepen de gevangenis in Ter Apel niet te sluiten. Met de voorgenomen sluiting worden afspraken uit het verleden geschonden. Lees verder

 • VVD: weigering vergunning scheepswerf Pattje onbestaanbaar

  11 februari − De VVD-Statenfractie Groningen heeft met ongeloof kennis genomen van het besluit van de provincie om de vergunning aan scheepswerf Pattje in Waterhuizen te weigeren. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over strubbelingen komst recyclingbedrijf Delfzijl

  05 februari − De Statenfractie van de VVD Groningen juicht de mogelijke komst van het recyclingbedrijf ‘Van Bentum Recycling Centrale’ toe. De komst van het recyclingbedrijf op het industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl kan voor 75 tot 100 nieuwe banen zorgen. De VVD-fractie heeft vernomen dat er strubbelingen zijn om de komst van dit bedrijf mogelijk te maken. De VVD wil alle ruimte geven aan deze ondernemer. Lees verder

 • VVD: behoud waardevermeerderingsregeling en Economic Board

  20 januari − In de Statenvergadering van 20 januari stond het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen op de agenda. Er zijn twee VVD-moties aangenomen, één over de waardevermeerderingsregeling en één over de Economic Board Groningen. Lees verder

 • VVD: sluiting Open Universiteit slecht voor imago Groningen als kennisstad

  18 december − De Statenfractie van de VVD Groningen maakt zich zorgen over de mogelijke sluiting van de drie noordelijke vestigingen van de Open Universiteit. Het verplaatsen van de vestiging Groningen naar Zwolle leidt tot een verlies aan hoogwaardige arbeidsplaatsen en doet fors afbreuk aan het imago van onze stad als kennisstad. Lees verder

 • VVD: uitspraak Raad van State is stap in de goede richting

  18 november − De Statenfractie van de VVD Groningen is blij met de voorlopige voorziening die de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State getroffen heeft. "Het feit dat de gaswinning voorlopig naar 27 BCM gaat is een stap in de goede richting", zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse. Lees verder

 • VVD akkoord met nieuwe opstalplaats voor treinwagons in Haren

  18 november − De fractie van de VVD is akkoord met de nieuwe opstalplaats voor treinwagons bij Haren. Dit is een logisch gevolg van de geplande uitbreiding van het Hoofdstation Groningen Lees verder

 • VVD verwelkomt Laura Dijkstra in de Staten; afscheid Mark Boumans

  04 november − Laura Dijkstra, nummer 5 op de kandidatenlijst voor de VVD, is woensdag geïnstalleerd in de Provinciale Staten van Groningen. Zij volgt Mark Boumans op, die onlangs voor langere tijd is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ommen. Lees verder

 • VVD dient motie van treurnis in tegen provinciebestuur

  04 november − Tijdens de Statenvergadering heeft de VVD in Groningen met alle oppositiepartijen een motie van treurnis ingediend tegen het provinciebestuur over de gang van zaken rond het windmolenpark bij de N33. De provincie Groningen mocht in eerste instantie een voorkeurslocatie voor het Windpark aanwijzen, maar het provinciebestuur weigerde dat. De VVD heeft daar geen goed woord voor over. Lees verder