• Nieuwjaarsreceptie

  10 januari − Nieuwjaarsreceptie Lees verder

 • Collegepartijen het spoor bijster over sociale veiligheid

  20 december − Afgelopen woensdag stemde de VVD-Statenfractie als enige tegen het plan om tot 2035 treinvervoerders onnodig op te zadelen met kosten voor extra personeel. Groningen is één van de veiligste provincies in Nederland, waar maar 2% van de reizigers zwart rijdt. Het tegengaan zwartrijden valt onder het socialeveiligheidsbeleid en daarmee direct onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder. Lees verder

 • VVD: Maximaal inspannen voor toekomst Pattje

  20 december − VVD: Maximaal inspannen voor toekomst Pattje Lees verder

 • VVD: Uitruil Groningen Airport Eelde ongehoord!

  15 december − De VVD-fractie van de provincie Groningen staat positief tegenover de voorgenomen investeringen in Groningen Airport Eelde. Een goedlopende luchthaven is van groot belang voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze regio. De VVD is niet te spreken over de uitruil waarmee de steun van GroenLinks en SP zijn gekocht. Lees verder

 • Rijksbijdrage voor baggeren Westgat

  08 december − Het Rijk zal een bijdrage leveren in de kosten voor het baggeren van het Westgat. De Tweede Kamer steunde dinsdag een motie van VVD-kamerlid Betty de Boer die de minister hiertoe verzoekt. Lees verder

 • Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie

  23 november − Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie Lees verder

 • VVD nu ook landelijk: geen nieuwe windparken erbij

  22 november − Als het aan de VVD ligt komen er op land geen nieuwe windparken bij. Dit standpunt is mede op initiatief van de Groningse Statenfractie opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Lees verder

 • VVD: Prioriteiten voor ProRail – veiligheid voorop

  20 november − De VVD Statenfractie heeft afgelopen vrijdag kennisgenomen van het treurige ongeval bij de spoorwegovergang in Winsum. Meerdere licht- en zwaargewonden, een heel dorp opgeschrikt en tienduizenden euro’s schade. Lees verder

 • VVD: Blijf in gesprek over gaswinning

  11 november − De provincie moet in gesprek blijven met minister Kamp over de aardgaswinning in Groningen. Met overleg en onderhandeling kan meer worden bereikt dan met rechtszaken. Dit zegt de VVD tijdens het debat over het beroepsschrift tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. Lees verder

 • VVD provincies : maak uitruil windmolens mogelijk

  07 november − VVD-Fractievoorzitters uit de 12 provincies hebben een eigen energieagenda samengesteld. Ze willen zich inzetten voor de energietransitie in de provincies, willen onder andere een eind maken aan nieuwe exploitatiesubsidies én ze willen geen nieuwe grote windparken op land. Lees verder

 • Inzet debat gaswinning

  14 september − Inzet gasdebat 14 september 2015 Lees verder

 • Welkom

  20 mei − Welkom op de Website van de Kamercentrale en Statenfractie van de VVD in de provincie Groningen met informatie, nieuws en actualiteiten. Lees verder

 • VVD Regio Noord zet zich in Den Haag in voor noordelijke provinciën

  © VVD Regio Noord

  08 september − Afgelopen woensdag 7 september was het bestuur van de VVD Regio Noord in Den Haag. Hierbij waren ook de Groninger bestuursleden Remco Kouwenhoven, Jan Batelaan, Hans Ronde en Jan Martin Koetje aanwezig. Lees verder

 • Landmerkenlezing op zaterdag 10 september om 11 uur

  08 september Lees verder

 • VVD blij met luchthavenbesluit Eemshaven

  06 juli − De VVD in Groningen is blij met besluit van de provincie Groningen om de heliport in de Eemshaven aan te leggen. Deze heliport is nodig, om de grote windparken op de Noordzee te onderhouden. Die grote windparken helpen Nederland om over te stappen op duurzame energie. Lees verder

 • VVD: Stabiele lage gaswinning moet voor rust zorgen

  24 juni − Een eerste blik op het gasbesluit van het kabinet om 24 miljard kuub gas per jaar te winnen stemt de VVD-Statenfractie tevreden. Staatstoezicht op de Mijnen adviseert maximaal 24 BcM te winnen en de Mijnraad geeft aan dat een besluit voor vijf jaar verstandig zou zijn. Lees verder

 • Werkbezoek aan Lauwersmeergebied

  13 juni − De Statenleden van de provincie Groningen hebben op 8 juni een bezoek gebracht aan het Lauwersmeergebied. Namens de VVD waren woordvoerder water Nico Bakker en woordvoerder natuur Matthijs Oosterhuis aanwezig. Het onderwerp van het bezoek was de proef met het verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer. Lees verder

 • VVD pleit voor minder regels rond herstel monumenten

  07 juni − De VVD in de Tweede Kamer wil dat de procedures rond de versterking van monumenten minder ingewikkeld worden. Het is nu zo dat er een hele hoop vergunningen nodig zijn en strenge eisen gesteld worden aan het herstellen en versterken van monumenten. Die regels maken het nodeloos ingewikkeld en soms onmogelijk schade goed en snel te herstellen en met name in het bevingsgebied is daar behoefte aan. Lees verder

 • VVD zorgt voor meer ruimte voor toerisme

  04 juni − De VVD heeft in de provinciale omgevingsvisie voor meer ruimte voor toerisme gezorgd. In de omgevingsvisie zijn alle provinciale regels voor ruimtelijke ontwikkeling opgeschreven. Kampeerterreinen en recreatieparken die willen uitbreiden krijgen met die regels te maken. Lees verder

 • VVD: Benut ontwikkelkansen Blauwestad

  01 juni − Al sinds een jaar staat een ontwikkelaar klaar om zijn bouwplannen voor het Havenkwartier in Blauwe Stad te realiseren. “Een prachtige kans voor Oost-Groningen, wat de VVD betreft”, aldus de VVD fractie. Lees verder